L'Ajuntament de Llorenç del Penedès aprova la CONVOCATÒRIA d'atorgament d'ajuts per al transport a estudiants universitaris

L’Ajuntament hi destinarà un màxim de 3.000€. Es podran sol.licitar els ajuts a partir del proper 10 d’octubre fins al 24 d'octubre a través de la seu electrònica: TRÀMIT
 Les bases que regulen l'atorgament d'ajuts per al transport a estudiants universitaris del municipi que estiguin cursant els seus estudis de Grau o de Màster durant el curs 2022-2023 es poden descarregar aquí: BASES

L’import màxim per persona no podrà superar el total del cost del transport, variant en funció dels crèdits matriculats així com de la distància recorreguda per acudir al centre d’estudi. Entre els requisits per accedir a l’ajut es troba  haver aprovat un mínim del 70% dels crèdits matriculats durant el curs anterior (excepte els alumnes de primer curs de Grau), no tenir més de 25 anys, estar empadronat a Llorenç i haver-ho estat durant el darrer any, realitzar els estudis en format presencial i en centres de titularitat pública i no superar el nivell de renda.

El nivell de renda es podrà demostrar amb la declaració de la renda o amb la autorització següent firmada per tots els membres de la unitat: AUTORITZACIÓ CONSULTA RENDA


Per a més informació sobre com demanar l’ajut i tots els requisits per ser-ne beneficiari es pot trucar al telèfon 977 67 71 06 o fer la consulta al correu aj.llorenc.cat..

 

post 1post 2post 3post 4