IMPOST VOLUNTÀRIA

 

- IVTM                                             - Del 31-03-2023 al 31-05-2023

- IBI URBANA- 1r pagament (50 %)   - Del 28-04-2023 al 30-06-2023

- IBI RÚSTICA                                - Del 28-04-2023 al 30-06-2023

- DVT - TAXES (escombraries, nínxols, guals i clavegueram)

                                                        -Del 30-06-2023 al 31-08-2023

-IAE                                                 -Del 28-07-2023 al 29-09-2023

-IBI URBANA– 2n pagament (50 %)   -Del 28-07-2023 al 29-09-2023

 

TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA VOLUNTÀRIA

 

- AIGUA 4t TRIMESTRE 2022    - Principis de febrer de 2023       

- AIGUA 1r TRIMESTRE 2023    - Principis de maig de 2023         

- AIGUA 2n TRIMESTRE 2023   - Principis d’agost de 2023

- AIGUA 3r TRIMESTRE 2023    - Principis de novembre de 2023

 

Els rebuts domiciliats dels tributs de VEHICLES, TAXES, IBI i IAE es posaran al cobrament uns 15 dies abans d’acabar-se el termini en voluntària.  

 

Des de la corporació recordem als/les propietaris/es dels terrenys que hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus i en perfectes condicions de salubritat. Es marquen els següents terminis per a la neteja dels solars: abans del 15-04-2023 i abans del 15-10-2023