BONIFICACIÓ DEL 20 % DE L’IBI

Les famílies nombroses que ho sol·licitin i que compleixin els requisits, tindran dret a una bonificació del 20 % de l’IBI de l’any vinent.

 Per poder-vos acollir a aquesta bonificació, cal que us adreceu a les oficines municipals –Plaça de la Vila, 1- abans del 31 de desembre de 2015 i realitzar la corresponent sol·licitud.

TRACTAMENT DELS PINS DEL POBLE

 L’ajuntament està duent a terme un tractament fitosanitari contra la plaga de la Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a tots els pins de titularitat municipal. Les zones on estan ubicats aquests pins són: L’Empalme, Llorenç Park, Escola Les Cometes, Zona esportiva del Priorat de Banyeres, El Camp, la bosquina del pol·lígon industrial de l’Empalme, zona esportiva municipal, Av. Estrella i jardins d’Oriol Martorell.

 CAMPANYA “CAP INFANT FORA DE JOC”

Llorenç col·labora una vegada més amb la CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES, que organitza cada any Creu Roja.

 Podeu portar les vostres joguines a l’ajuntament, de 9 a 14 h. fins el dia 31 de desembre. Les joguines, que han d’estar noves o en molt bon estat, es repartiran durant la nit de Reis entre les famílies necessitades.

 CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS PARROQUIAL

Càritas Parroquial de Llorenç està duent a terme la CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS de les festes nadalenques, que es farà fins a les festes de Nadal a diversos comerços, on hi trobareu les caixes per fer la vostra aportació per col·laborar amb les famílies necessitades.

 Especialment es necessita: llet, oli, llaunes de conserva i productes d’higiene (personal i per a la llar). Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 HORARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL AL DESEMBRE

     Dijous, 17 : d’11 a 13 h. i de 17 a 18 h.

     Divendres, 18: d’11 a 13 h. i de 17 a 18 h.

     Dissabte, 19: de 10 a 13 h.

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

Dijous, 31 de desembre

Heu de trucar a l’ajuntament 977677106 per facilitar la vostra adreça i informar dels objectes que llençareu. Els heu de treure a l’exterior la nit abans (30 de desembre).