Un cop realitzada la primera jornada del congrés a Lleida el congrés segueix la seva “transhumància” i arriba a Santa Margarida i els Monjos el dia 21 d’octubre. Des de La Fundació del Món Rural i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran us hi animem a participar!

7 d’octubre a Lleida

21 i 22 d’octubre a Santa Margarida i els Monjos

28 i 29 d’octubre a Tremp.

Programa 

Inscripcions

 

 La ramaderia extensiva i la transhumància, amb el desplaçament d’animals i pastors entre les pastures d’estiu i les d’hivern, han esdevingut un element cabdal en la configuració territorial, demogràfica, social i cultural de Catalunya al llarg de la història. D’una banda, bona part dels paisatges i de la biodiversitat de les àrees de muntanya, i també de les planes, són el resultat de les activitats ramaderes i de la seva combinació amb l’agricultura que ha esdevingut durant segles. Avui, la conservació d’aquest ric patrimoni natural depèn directament de la continuïtat d’aquestes pràctiques i és conegut l’impacte que té el seu abandonament en el risc d’incendis forestals, entre altres.

D’altra banda, la transhumància i la ramaderia extensiva han originat un seguit d’infraestructures (camins, construccions, abeuradors, cases, zones de pastura i descans, etc.), de coneixements, de formes d’organització social i d’elements culturals que, amb el temps, han conformat un patrimoni històric-cultural material i immaterial molt important. Així mateix, els camins ramaders han configurat una xarxa de comunicacions on, a més a més dels animals, s’han desplaçat persones, béns, coneixements i idees entre la muntanya, la plana i més enllà.