L’Ajuntament de Llorenç del Penedès vol aclarir, mitjançant aquest escrit, algunes de les informacions que Decideix Llorenç dóna de manera equivocada.

-D’una banda, en el full informatiu de DLL, número 8, en l’apartat “Llar d’infants” es descriu, de forma poc contrastada, una informació totalment errònia.

Abans de fer aquesta explicació que ara teniu a les mans, l’equip de govern ha visualitzat i escoltat el vídeo que es fa de cada Ple, per tal de donar una informació verídica del que realment s’hi diu. Convidem tothom a fer el mateix si sorgeix algun dubte sobre qualsevol informació.

Així doncs, en l’apartat “Llar d’infants”, a partir d’una pregunta del regidor del PSC, s’afirma que l’Equip de govern ha fet fora una educadora de la Llar arrel d’un informe elaborat per l’actual directora. Si escoltem bé el que es diu al vídeo, l’Equip de govern vol deixar ben clar que la directora de la Llar –l’actual i les que l’han precedit, donat que és una de les seves funcions- una vegada s’ha realitzat la matrícula de la Llar, ha d’elaborar una radiografia del nombre de nens. A partir de la situació que s’observa, l’Equip de govern valora com s’ha d’encarar el nou curs (organització del personal, despeses, organització de les classes, horaris, necessitats,...).

Aquest curs ha començat amb 39 infants matriculats. La Llar d’infants té una capacitat per a 61 infants. L’Equip de govern decideix aplicar una reducció de plantilla per fer front a aquesta nova situació. Ofereix a les treballadores de la Llar la reducció de dos llocs de treball o bé la reducció de la jornada laboral. Es demana al Departament d’Ensenyament poder oferir el servei amb tres classes i se li demana també l’ampliació del 10% de la ràtio per tal de no negar el servei a ningú -matriculat o que en tingui la intenció. El Departament d’Ensenyament dóna permís per poder portar a terme l’organigrama sol·licitat.

Una de les educadores, en el moment que es planteja la possibilitat de canviar la jornada completa per una mitja jornada, decideix renunciar a la feina. Les altres educadores s’avenen a eliminar una hora de la seva jornada per tal de conservar el lloc de treball i a canvi de no fer fora una segona educadora. Temps enrere, en altres ocasions, ja havien pres aquesta decisió i havien decidit també perdre una hora de la seva jornada laboral pel mateix motiu. Punt i final. La directora de la Llar exposa una situació i l’Equip de govern fa els seus plantejaments, fa els seus números, exposa possibles solucions i DECIDEIX què es fa. Aquesta és l’explicació que una persona que es dedica a prendre notes en un ple hauria d’haver estat capaç de desglossar i aquesta és l’explicació que un regidor, després de demanar entrevistes per parlar de la situació de la Llar i d’haver obtingut aquesta i cap més explicació de la realitat, hauria hagut de transmetre i intercedir per tal que la informació arribés als ciutadans i les ciutadanes sense cap mena de manipulació i politització, a la qual, desgraciadament, estem cada vegada més acostumats.

-Per altra banda, en el mateix Ple, i ara en l’apartat “Precs i preguntes”, una persona de DLL fa una pregunta de la qual, curiosament, només se’n descriu la meitat al fulletó. La senyora, tal i com es pot escoltar a la gravació pregunta:

“Per què l’Ajuntament, cada Festa major, organitza actes gratuïts per a la gent de fora (referint-se al ball de La Principal de la Bisbal del dia 10) i després es fan actes per a la canalla, com els inflables a la piscina i feu pagar?”. Aquesta pregunta va precedida de l’afirmació que fa uns estius hi ha “molts nens de Llorenç que no poden anar als inflables del dia 10 perquè no es poden permetre l’entrada”.

L’Equip de govern li aclareix que els actes de la nostra Festa major “no s’organitzen per a la gent de fora, sinó per a tots els ciutadans i ciutadanes de Llorenç i que si vénen de fora... benvinguts siguin”. En algun moment també se li explica a la persona en qüestió que el fet de fer pagar els inflables no té intenció recaptatòria, sinó que ve donat per respectar el límit regulat de l’aforament a la piscina.

Per altra part, se li comunica que aquesta informació que està donant no s’ha fet arribar en cap moment a l’Equip de govern. Trobem inadmissible que s’utilitzi una informació, tan delicada per a algunes persones, com a recurs per fer retrets a l’organització de la Festa major enlloc de mirar de solucionar aquesta situació, fent arribar aquestes dades al consistori i treballar i mirar de posar-hi remei. Recordem que l’Ajuntament està en continu contacte amb Serveis socials i que s’estan portant a terme totes i cadascuna de les actuacions que aquest servei proposa i, en cap ocasió, s’ha plantejat aquest tema ni s’ha proposat cap actuació ni d’emergència ni de cap tipus pel que fa a aquest fet. Una vegada més estem davant d’una politització de la informació que, a més, fa que es relativitzin vergonyosament la situació de les persones amb una realitat social determinada i molt delicada.

Una vegada fets aquests aclariments, instem als ciutadans i ciutadanes del nostre poble a contrastar de manera responsable totes i cadascuna de les informacions que arriben a les llars. Per aquest motiu, aclarim que la gravació dels Plens ordinaris i extraordinaris està al seu abast en horari de dilluns a dijous, 5 a 8 de la tarda a la Casa de cultura de Llorenç. Així mateix, ens posem també a disposició de les persones, que ho requereixin per tal d’aclarir qualsevol informació, a les dependències de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic o concertat si fa falta.

Llorenç del Penedès, desembre de 2016