Aquest dijous, dia 1 de desembre de 2016, s'ha procedit a netejar el pou d'aigua de les Terres i, de pas, s'ha aprofitat per realitzar unes tasques de manteniment a la xarxa, les quals estaven pressupostades i s'havien de dur a terme dins d'aquest any.

Paral·lelament, quan es procedeix a la neteja del pou, es contracta un camió cisterna per garantir el servei mentrestant no es restableixi el subministrament. Tant la neteja com la reparació, segons els serveis tècnics municipals, no alterarien el dia a dia dels veïns i veïnes de Llorenç, però al llarg del matí, arrel d’imprevistos, s’ha retardat la posada en marxa del subministrament que, a la vegada, i per culpa de bosses d’aire dins les canonades, ha allargat el restabliment del servei amb normalitat en determinades zones del poble, el qual s’ha produït a mitja tarda. Reconeixem que hi hagut manca d’informació via pàgina web municipal e inclusió de la  notícia de la neteja i reparació dins de la circular del mes de Desembre.

Des de l'Ajuntament demanem disculpes per les molèsties ocasionades i ens comprometem a notificar amb antelació a tothom les futures neteges i reparacions.

EQUIP DE GOVERN

2 de desembre de 2016