tall aigua encamp
El dijous, 16 de març de 2017 es poden produir talls d'aigua a diversos carrers:
Pau Casals, Escoles, Dolors, Pompeu Fabra, Francesc Macià, Major, Llevant, Jacint Verdaguer, Mestre Gonzàlez, Cor el Raïm, Mn. Ramon Aleu, Josep Brugal, Marcel·lí Jané.
El subministrament d'aigua es pot tallar en horaris diferents dins de la franja horària de les 8 a les 15 h.
Alguns carrers només estaran afectats en una part.