El proper mes de juliol es realitzaran a Llorenç del Penedès les activitats de lleure d’estiu. Des de l'Ajuntament, requerim personal per dinamitzar aquestes activitats com a:

DIRECTOR/A - MONITOR/A - AUXILIAR DE MONITOR /A

Les persones interessades us heu d’adreçar a les oficines de l’Ajuntament -plaça de la Vila, 1-, del 3 al 18 d’abril de 2017, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i els dimarts a la tarda, de 16 a 19 h. per complimentar la sol·licitud.

IMPORTANT!! Cal aportar: un Currículum Vitae, les acreditacions dels títols que s’hi facin constar, certificat de penals per treballar amb menors i l’informe de vida laboral actualitzat.

 

BASES

SOL·LICITUD MONITOR ESPORTS

SOL·LICITUD MONITOR LLEURE