El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Llorenç del Penedès i de Banyeres del Penedès per adaptar-los a la realitat urbana municipal. En concret, s’ha modificat el conjunt de la seva línia de terme per donar coherència territorial a uns trams que discorrien per la zona del Forn d’Obra i per la urbanització del Priorat de Banyeres. L’aprovació s’ha fet d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i d’acord amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora.

Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l’alteració dels termes.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.

Els dos ajuntaments ja s’han posat en contacte i estan encetant les reunions per començar a aplicar els canvis.

Podeu consultar el drecret AQUÍ