Aquest mes d’abril s’iniciaran les Comissions que han de donar com a resultat el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022. Es treballarà en l'àmbit de quatre comissions  (Formació i Ocupació, Empresa i Indústria, Comerç i Turisme, i Territori), les quals estan obertes a qualsevol persona de l’administració local de la comarca, associacions empresarials, empreses i agents socioeconòmics. 

La voluntat del projecte és ser una gran acció que vinculi tota el Baix Penedès, impulsada des del Consell Comarcal, però amb la necessària implicació dels agents privats que hi donen suport.

 Les empreses que ho desitgin poden inscriure's a les diferents comissions de treball mitjançant el següent link:

http://www.baixpenedes.cat/index.php/pla-estrategic