menus

 

El Programa de Revisió de Menús Escolars (PReME), emmarcat en el Pla Integral de Promoció de la Salut mitjançant l'Activitat física i l'Alimentació saludable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) es va iniciar l’any 2006 en conveni amb el Departament d’Ensenyament i ofereix la revisió gratuïta i universal de programacions de menús a tots els centres docents (públics, concertats i privats), d'educació infantil (segon cicle), primària i secundària de Catalunya.

Paral·lelament, i en el marc del PReME, s'han actualitzat, consensuat i editat documents de referència i de suport a l'alimentació saludable en l'etapa infantil, que trobareu a la següent pàgina web: PROGRAMA DE REVISIÓ DE MENÚS ESCOLARS