instagram

El Nadal es viu a les llars, als carrers i ara també a les xarxes socials, per això l’Ajuntament de Llorenç del Penedès convoca aquest concurs i us anima a participar-hi.

Per fer-ho, els usuaris i usuàries us heu de fer seguidors del perfil d’Instagram @ajllorenc, de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ                                                                

1.- Participants: Hi podrà participar tothom qui ho desitgi -a partir de 14 anys-, que faci una fotografia a través de l’aplicació Instagram i l’etiqueti amb el hashtag #nadal2018llorenç sense prejudici d’altres etiquetes que s’hi vulguin afegir.

2.- Tema: “El Nadal a Llorenç del Penedès” -Temàtica general al voltant de la celebració de les festes.

3.- Període de participació: les fotografies es podran publicar del 17 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

4.- Cada participant podrà presentar tantes fotografies com vulgui.

5.- Les imatges no podran mostrar cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori.

6.- Els drets de les imatges seran propietat de l’autor o autora de la fotografia, compartits en règim de copropietat marcat per la normativa d’Instagram. Tot i això, els participants cedeixen a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès els drets per utilitzar-les –per a usos no comercials- sempre mencionant l’autor o autora de la fotografia, a través dels canals de comunicació propis.

7.- S'entendrà implícitament a la publicació de fotografies, que el que el responsable de la publicació té el consentiment de les persones que hi figuren o dels seus pares o tutors legals en el cas de ser menors.

8.- Les fotografies es publicaran a Instagram mitjançant un usuari propi. Amb aquest fet, es reconeix que l’obra és original i pròpia de l’autor o autora.

9.- El jurat, designat per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, estarà format per persones vinculades al món de l’art i la imatge. El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis.

10.- Premis:   

- 1r premi: Lot de productes

- 2n premi: Lot de productes

11.- Lliurament de premis: Les fotografies premiades es faran públiques a Instagram, a la pàgina web de l’ajuntament www.llorenc.cat i al Facebook Facebook.com/AjuntamentLlorenc a mitjans de gener de 2019. Els concursants guanyadors seran contactats per informar-los del premi obtingut.

12.- La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases, així com la conformitat amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació o impugnació. L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol fotografia que incompleixi algun punt dels reflectits a les bases.

13.- L’organització es compromet a resoldre qualsevol imprevist que no estigui contemplat en aquestes bases.