curs consell set 19

Es tracta d'un projecte a nivell comarcal (Baix Penedès) adreçat a:

  • Persones majors de 30 anys
  • Aturats/des i inscrites al SOC com a demandants d'ocupació entre 6 i 12 mesos
  • Sense formació post obligatòria (graduat escolar, certificat d'estudis primaris, ESO)

El programa inclou diverses accions:

  • Atenció personalitzada i orientació per a la inserció laboral
  • Accés a les ofertes de treball de la comarca
  • Accions formatives de capacitació professional
  • Formació en competències transversals necessàries en el mercat laboral

Qualsevol persona interessada s'hauria d'adreçar a l'ajuntament i omplir una preinscripció.

CONSULTEU LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS DOS CURSOS  QUE S'OFEREIXEN:

CARNISSER/A - XARCUTER/A

OPERARI/OPERÀRIA DE MANTENIMENT