La revista Portal Nou es publica per primera vegada l’any 1974 per iniciativa de la parròquia, és una publicació bimensual, de caràcter cultural i informatiu. Des de 1993 la revista es desvincula de la parròquia, donant peu a la creació de l'Associació Portal Nou Cultural. El seu contingut és bàsicament cultural i d’informació local de tot tipus.

Contacte: http://www.portalnou.net