piscina 2023 2

- La gestió del Casal i la Piscina tornarà a ser 100% pública
- Permetrà a l’Ajuntament fomentar l’ocupació juvenil i reduir la temporalitat del sector

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha recuperat la gestió dels Casals d’Estiu i també la gestió del servei de bar de la piscina municipal d’aquest pròxim estiu. Per poder-ho dur a terme, l’Ajuntament  ha publicat les convocatòries per a la contractació de personal en règim jurídic de fixe-discontinu durant la temporada d’estiu.


Pel que fa al Casal d’Estiu, es preveu la contractació d’una persona directora, un mínim de 4 monitors i un auxiliar, com a personal fixe-discontinu, i s’ampliarà la contractació en funció del nombre de participants. En el cas dels agents cívics de la Piscina Municipal, hi haurà 4 places, amb les funcions de control d’accés i cobrament d’entrades, servei de begudes i alimentació, conserge, neteja i vetllar pel civisme i bon funcionament de l’espai.


Amb aquesta nova modalitat, es donarà estabilitat laboral als joves que hi participin, reduint la temporalitat en el món del lleure i la restauració. Per optar-hi  superar una prova pràctica i una entrevista personal.


Per a poder optar als llocs de treball, en tots els casos, cal presentar la sol·licitud d’admissió, preferentment de forma telemàtica, degudament complimentada segons el model normalitzat que trobareu a l’annex 1 de la resolució que podeu descarregar a la seu electrònica: https://llorenc.eadministracio.cat/info.0

casal