votacio pressupost 2024

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, celebrat el passat dimarts 31 d'octubre en sessió extraordinària, va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2024, a falta de la seva aprovació definitiva aquest mes de desembre.

Es tracta d’un pressupost amb un import total de 2.843.913'44 €, que preveu l’equiparació total dels ingressos amb les despeses per tal de no haver de gastar diners del romanent de tresoreria, és a dir, dels estalvis municipals, per pagar despeses corrents tal com s’ha anat fent en els darrers 2 exercicis. En paraules de l’alcaldessa “si una família paga la llum i l’aigua de la nòmina mensual, i no dels estalvis, l’Ajuntament no pot ser diferent”.

El nou pressupost, aprovat amb els vots favorables dels 8 regidors de l’equip de govern, l’abstenció del regidor del PSC i 2 vots contraris de Compromís, preveu una inversió a l’escola que doblarà la de l’any anterior, per valor de 60.000 €. També es mantenen les subvencions a les entitats, s’aposta per la professionalització de l’administració i s’assumeixen 130.000 € de préstecs compromesos pel govern anterior.

Per elaborar el nou pressupost, l’equip de govern ha analitzat totes i cadascuna de les despeses de l’any 2022 i 2023, molt superiors al pressupost inicial i que havia de ser completat amb estalvis per pagar despesa corrent. Per mirar d’equilibrar els ingressos i les despeses per al 2024, s’han augmentat alguns impostos, com l’IBI, que s'actualitza a la mitjana comarcal del Baix Penedès.

Per altra banda, la taxa de l’aigua es reestructura perquè bonifiqui a les famílies més estalviadores i es penalitzarà qui més consumeixi. Cal recordar que el servei de subministrament d’aigua potable, només durant el darrer any, ha tingut un dèficit de 46.000 € sense comptar les inversions a la xarxa.

Pel que fa a residus, el cost de la recollida pel 2023 és de 240.000 €, amb un dèficit existent de més de 100.000 € a causa del Porta a Porta, que es va implementar sense augmentar el finançament municipal.

L’Ajuntament preveu amb aquest reajustament cobrir el cost dels serveis que ofereix a la ciutadania per garantir uns serveis públics i de qualitat.