SUBVENCIO DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023


PUBLICITAT SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA


La Diputació de Tarragona ha otorgat a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès les següents
subvencions:


- Linia PAM 2023 despesa corrent, amb un import total i subvencionat de 48.379,48€
- Linia assitència en Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori per el control sanitari de l’aigua de
consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les
instal·lacions municipals 2023, amb un import de 10.000€.

aguaproducte piscina


- Línia Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori per el
control de les plagues urbanes i els animals domestics, amb un import de 6.131,20€.

Plagues12

 

producte plaga

 

 

producte plaga 2


- Línia Transició energética i Àcció climàtica, per mitigar i adapta al canvi climàtic en el
foment de les energies renovables que no depenen dels combustibles fòssils, per un
import de 3977,78€.

 

logo